میزبانی لینوکس بسته یک (1 گیگابایت)

149,000 تومان/سالیانه
 • فضا ۱GB
 • پهنای باند ۲۰GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان ندارد

میزبانی لینوکس بسته دو (2 گیگابایت)

249,000 تومان/سالیانه
 • فضا ۲GB
 • پهنای باند ۲۵GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد

میزبانی لینوکس بسته سه (3 گیگابایت)

309,000 تومان/سالیانه
 • فضا 3GB
 • پهنای باند 45GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد

میزبانی لینوکس بسته چهار (5 گیگابایت)

449,000 تومان/سالیانه
 • فضا ۵GB
 • پهنای باند 60GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد

میزبانی لینوکس ویژه شرکتی1 (10 گیگابایت)

645,000 تومان/سالیانه
 • فضا 10GB
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد

میزبانی لینوکس ویژه شرکتی2 (20 گیگابایت)

849,000 تومان/سالیانه
 • فضا 20GB
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل دایرکت‌ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد