گواهینامه امنیتی LE SSL

173,950 تومان/سالیانه
17,950 هزینه راه اندازی
 • تعداد دامین 1
 • پشتیبانی از ساب دامین ها خیر
 • قابل استفاده برای دامین ir بله
 • نوار آدرس سبز خیر
 • نیاز به ارسال مدارک خیر
 • دریافت نماد اعتماد دو ستاره بله
 • هزینه راه اندازی رایگان

گواهینامه امنیتی DV SSL

378,550 تومان/سالیانه
25,600 هزینه راه اندازی
 • تعداد دامین 1
 • پشتیبانی از ساب دامین ها خیر
 • قابل استفاده برای دامین ir بله
 • نوار آدرس سبز خیر
 • نیاز به ارسال مدارک خیر
 • دریافت نماد اعتماد دو ستاره بله
 • هزینه راه اندازی رایگان